Utwórz fakturę

ŽS-EMZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ŽS-EMZ
PIN 31383289
TIN 2020334228
Numer VAT SK2020334228
Data utworzenia 02 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŽS-EMZ
Račianska 109/C
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 206 981 €
Zysk -4 902 €
Kapitał 41 057 €
Kapitał własny -36 142 €
Dane kontaktowe
E-mail zs-emz@zs-emz.sk
Telefon(y) 0244255958, 0244256004, 0903424426, 0903424427
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,770
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,770
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 58,469
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 58,467
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,467
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 301
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 301
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,770
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,045
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,600
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,778
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 748
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 748
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20,207
2. Inne fundusze (427, 42X) 20,207
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -88,476
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 55,034
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -143,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,902
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,815
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,743
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 46,304
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,304
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,186
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,800
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,136
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,233
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,655
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,655
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,405
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 207,362
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 206,981
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 206,881
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209,022
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,663
D. Usług (účtová grupa 51) 55,205
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 119,061
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,094
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,679
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,288
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,096
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,041
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 128,113
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 381
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 381
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,242
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,706
2. Pozostałe koszty (562A) 1,706
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,536
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,861
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,902
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,902
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016