Utwórz fakturę

InPharmService - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy InPharmService
PIN 31383335
TIN 2020354127
Numer VAT SK2020354127
Data utworzenia 14 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba InPharmService
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 771 €
Zysk -16 983 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,319
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,535
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,710
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,378
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,533
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 30,854
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,956
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -74,276
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,983
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 114,810
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 96,547
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,744
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,690
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,393
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,720
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,156
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,835
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 134,771
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 127,817
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 449
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 150,188
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 107,699
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 135
C. Usług (účtová grupa 51) 8,410
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 26,091
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,292
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 493
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,417
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,022
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 607
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 607
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -606
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,023
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -16,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383335 TIN: 2020354127 Numer VAT: SK2020354127
 • Zarejestrowana siedziba: InPharmService, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 14.11.1994
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 29.01.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Hornáček 3 319 € (50%) Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
  FINAGRO spol. s r. o. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   16.09.2013Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   21.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   04.07.2009Noví spoločníci:
   FINAGRO spol. s r. o. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   03.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   08.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.11.1994
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.01.2002
   22.06.2006Nové obchodné meno:
   InPharmService s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.01.2002
   21.06.2006Zrušené obchodné meno:
   InPharm Servis, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   02.07.2002Nové predmety činnosti:
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1994
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.11.1994
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   01.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   29.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   28.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   27.06.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   26.06.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   25.03.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   24.03.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   05.06.1995Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.11.1994Nové obchodné meno:
   InPharm Servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava