Utwórz fakturę

DIAMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIAMS
PIN 31383483
TIN 2020346614
Numer VAT SK2020346614
Data utworzenia 22 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIAMS
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 203 105 €
Zysk -30 396 €
Kapitał 238 703 €
Kapitał własny 209 995 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.diams.sk
Telefon(y) +421262520931, +421262411290
Nr(y) faksu 0262411290
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 203,779
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,419
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,419
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,419
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 197,493
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,787
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34,542
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 12,471
3. Produkty (123) - /194/ 3,028
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,538
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 56,542
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 44,422
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,422
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 479
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,641
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,164
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,159
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 86,005
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,867
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 26
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,841
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 203,779
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,597
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 178
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 35,973
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 35,973
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 161,842
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 384,844
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -223,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,396
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,182
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,541
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,641
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,735
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,735
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,776
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,588
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,542
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 211,681
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 203,105
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 411
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 211,225
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -8,567
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 36
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 232,153
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 375
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,875
D. Usług (účtová grupa 51) 35,364
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 177,976
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 127,927
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 45,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,743
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 826
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,789
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,789
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 29
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,048
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 155,455
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 396
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6
2. Pozostałe koszty (562A) 6
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 374
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -386
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,434
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,396
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383483 TIN: 2020346614 Numer VAT: SK2020346614
 • Zarejestrowana siedziba: DIAMS, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26 28.03.2008
  Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 05 28.03.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Vlasák 2 000 € (20%) Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26
  Ing. Jaroslav Labuda 2 000 € (20%) Holíčska 23 Bratislava 851 05
  Ing. Pavol Benc 2 000 € (20%) Bratislava 851 02
  Ing. Juraj Bosák 2 000 € (20%) Bratislava 851 03
  Pavol Kokavec 2 000 € (20%) Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.05.2014Noví spoločníci:
   Pavol Kokavec Kovácsova 24 Bratislava 851 10
   07.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   18.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   28.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 28.03.2008
   Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.03.2008
   27.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.11.1994
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 22.11.1994
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.11.1994
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 22.11.1994
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   03.01.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.01.2001Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   26.03.1996Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   25.03.1996Zrušené sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   DIAMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba počítačov a iných prístrojov na spracovanie údajov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. Obchodovať s tovarom, na ktorý sa zákonom vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09