Utwórz fakturę

Paneurópa Consult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Paneurópa Consult
PIN 31383505
TIN 2020843572
Numer VAT SK2020843572
Data utworzenia 09 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Paneurópa Consult
Žižkova 31
04001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 470 €
Zysk 1 576 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0915960944
Telefon(y) kom. +421915960944
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,447
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,664
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,355
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,447
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,045
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,170
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,576
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,402
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,310
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,449
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 615
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -372
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 618
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 92
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 18,470
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 17,518
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 952
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,332
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 583
C. Usług (účtová grupa 51) 12,260
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,393
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 96
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,138
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,675
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,056
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,576
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015