Utwórz fakturę

OPG Internationale Spedition - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OPG Internationale Spedition
PIN 31383645
TIN 2020303846
Numer VAT SK2020303846
Data utworzenia 22 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OPG Internationale Spedition
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 303 390 €
Zysk 5 808 €
Kapitał 60 840 €
Kapitał własny -33 182 €
Dane kontaktowe
E-mail opg@opg.sk
witryna internetowa http://www.opg.sk
Telefon(y) +421253632781
Telefon(y) kom. +421903218109
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 18,995
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,995
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,995
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,947
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,937
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,913
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,391
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 61,942
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,374
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -40,153
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,808
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,316
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 13,263
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 76,053
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,579
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 392
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,722
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 303,390
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 294,961
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,076
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,353
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 294,819
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,329
C. Usług (účtová grupa 51) 264,609
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,377
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,410
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,332
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,762
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,571
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,023
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,370
M. Koszty oprocentowania (562) 832
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 538
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,370
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,201
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,393
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383645 TIN: 2020303846 Numer VAT: SK2020303846
 • Zarejestrowana siedziba: OPG Internationale Spedition, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava 851 01 22.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Salajka 3 652 € (55%) Topoľčianska 27 Bratislava 851 01
  Oľga Žitná 2 988 € (45%) Pri vinohradoch 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.07.2004Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   27.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   OPG Internationale Spedition s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkobchod v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo a konzultácie
   vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava 851 01