Utwórz fakturę

LEKÁREŇ AVION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LEKÁREŇ AVION
PIN 31383670
TIN 2020303813
Numer VAT SK2020303813
Data utworzenia 24 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LEKÁREŇ AVION
Floriánske nám. 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 951 249 €
Zysk 19 863 €
Kapitał 522 846 €
Kapitał własny 447 416 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255562964, 0253416632
Nr(y) faksu 0255562964
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 505,044
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,326
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,326
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 881
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 445
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 501,741
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182,208
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 269
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 181,939
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 166
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 193,943
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 190,429
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,129
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,514
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 125,424
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,338
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 123,086
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,977
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 12
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 881
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,084
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 505,044
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,076
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,076
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 404,826
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 404,826
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,640
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,214
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,531
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,162
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,034
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 82
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,690
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,513
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,084
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,786
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,786
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 109
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,940,939
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,951,249
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,940,450
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 489
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,310
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,920,658
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,679,759
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,395
D. Usług (účtová grupa 51) 68,369
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 148,490
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 106,525
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,206
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,759
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 89
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,948
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,948
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,608
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,591
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 184,416
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,676
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,676
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,658
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,933
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,070
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,070
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015