Utwórz fakturę

Sandvik Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Sandvik Slovakia
PIN 31383700
TIN 2020308059
Numer VAT SK2020308059
Data utworzenia 10 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sandvik Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 814 344 €
Zysk 68 978 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258318208, 0232115349
Date of updating data: 16.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,772,178
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 241,253
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 241,253
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 237,253
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 4,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,471,724
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,709
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 99,709
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,534
8. Podatek odroczony należności (481A) 9,534
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,752,688
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,640,077
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,238
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,524,839
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,268
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,343
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 609,793
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,903
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 605,890
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 59,201
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 59,201
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,772,178
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 487,366
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 199,308
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 199,308
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,978
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,284,812
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,184,349
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 894,542
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 846,921
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,621
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 744,808
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 330,116
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,176
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,669
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 174,038
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100,463
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,612
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 67,851
Date of updating data: 16.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,814,384
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,814,344
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,357,325
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 418,891
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 38,125
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,680,224
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,117,166
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 191,116
D. Usług (účtová grupa 51) 1,183,223
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,037,292
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 795,822
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 231,819
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,651
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,385
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 89,488
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 89,488
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 21,521
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,748
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,781
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 134,120
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,284,711
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,454
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,336
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 12,336
O. Walutowe straty (563) 390
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,728
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,414
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 119,706
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 50,728
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 53,369
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,641
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 68,978
Date of updating data: 16.10.2015
Date of updating data: 16.10.2015
 • PIN :31383700 TIN: 2020308059 Numer VAT: SK2020308059
 • Zarejestrowana siedziba: Sandvik Slovakia, Karadžičova 8, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Erwin Steinhauser Hofderer-Feld 56 Hochdorf 6280 Švajčiarsko 08.05.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Sandvik Aktiebolag 199 164 € (100%) Štokholm 101 30 Švédske kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2015Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   09.11.2013Nové sidlo:
   Karadžičova 8 Bratislava 821 08
   08.06.2012Noví spoločníci:
   Sandvik Aktiebolag Box 510 Štokholm 101 30 Švédske kráľovstvo
   10.05.2012Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   23.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Erwin Steinhauser Hofderer-Feld 56 Hochdorf 6280 Švajčiarsko Vznik funkcie: 08.05.2009
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   24.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1994Nové obchodné meno:
   Sandvik Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti