Utwórz fakturę

Pasmanta - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Pasmanta
PIN 31383840
TIN 2020320687
Numer VAT SK2020320687
Data utworzenia 23 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pasmanta
Rezedova 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 185 591 €
Zysk -71 887 €
Kapitał 1 139 393 €
Kapitał własny 387 624 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243634337
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,073,380
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,026,189
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,026,189
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 716,805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,203
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,259
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 278,922
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,827
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 168
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 168
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,790
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,977
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,977
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 11,060
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,602
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 151
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,869
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 336
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,533
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,364
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,354
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,010
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,073,380
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,737
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 94,147
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 98,111
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 98,111
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 188,062
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 188,062
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 753,762
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 584,453
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 95,557
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 95,557
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 488,896
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 169,059
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,833
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,833
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 152,325
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 351
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 135
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,415
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 250
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,881
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 281
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 161,781
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 185,591
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 161,781
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,666
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,144
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,283
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,910
D. Usług (účtová grupa 51) 97,583
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,235
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,360
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,721
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,988
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,988
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,503
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,343
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -49,692
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,288
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,236
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,988
2. Pozostałe koszty (562A) 20,988
O. Walutowe straty (563) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,235
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -70,927
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -71,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383840 TIN: 2020320687 Numer VAT: SK2020320687
 • Zarejestrowana siedziba: Pasmanta, Rezedova 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava 23.11.1994
  Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07 13.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Verdenšteter 3 320 € (50%) Šinkovské 36 Bratislava
  Ing. Henryka Verdenšteterová 3 320 € (50%) Šinkovské 36 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 13.05.2010
   20.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   27.03.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   módne návrhárstvo a organizácia módnych prehliadok
   prieskum trhu pri odbyte textilných výrobkov, výrobkov z kože a obuvi
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja textilných výrobkov, výrobkov z kože a obuvi
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   12.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Zbigniew Szuba Paderewskiego 1 Piastow 058 20 Poľská republika
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   Pasmanta, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Zbigniew Szuba Paderewskiego 1 Piastow 058 20 Poľská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava