Utwórz fakturę

Schachermayer - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Schachermayer
PIN 31383858
TIN 2020334206
Numer VAT SK2020334206
Data utworzenia 28 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Schachermayer
Pestovateľská 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 608 058 €
Zysk -226 824 €
Kapitał 2 745 929 €
Kapitał własny 2 076 758 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421248202715, +421248202716
Telefon(y) kom. +421910903522
Nr(y) faksu 0248202730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,785,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,606,072
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,606,072
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 768,490
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 685,362
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 152,220
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,169,500
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 356,302
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 356,302
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 370,640
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 370,419
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370,419
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 177
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 442,558
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,063
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 438,495
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,341
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,841
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,785,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,849,933
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 597,491
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 597,491
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 68,248
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 59,915
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 59,915
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,351,103
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,351,103
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -226,824
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935,039
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 79,383
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 774
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 78,609
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 7,085
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 7,085
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 809,209
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 667,731
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 667,731
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,152
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,051
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,892
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,383
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 39,362
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,512
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,850
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 941
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 941
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,608,142
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,608,058
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,488,511
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,263
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,702
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,582
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,824,950
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,308,918
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 129,008
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 825
D. Usług (účtová grupa 51) 494,410
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 712,424
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 511,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 179,454
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,590
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25,118
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 133,214
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 133,214
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -23,338
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,371
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -216,892
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 614,613
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 44
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 44
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,128
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,076
2. Pozostałe koszty (562A) 2,076
O. Walutowe straty (563) 312
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,740
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,044
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -223,936
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,888
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -226,824
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383858 TIN: 2020334206 Numer VAT: SK2020334206
 • Zarejestrowana siedziba: Schachermayer, Pestovateľská 12, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Gerd Schachermayer Graben 36 Linz 4020 Rakúsko 05.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. 597 491 € (100%) Linz Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gerd Schachermayer Graben 36 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 05.03.2009
   17.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Astrová 757/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.12.2000
   11.08.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 12 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Astrová 757/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.12.2000
   10.08.2005Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Svätoplukova 980/33 Bratislava
   30.04.2002Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   29.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   18.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Svätoplukova 980/33 Bratislava
   17.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gerard Baník Pavlovská 3 Bratislava
   27.08.1999Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Pavlovská 3 Bratislava 831 03
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   28.11.1994Nové obchodné meno:
   Schachermayer, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovská 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovarov veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gerard Baník Pavlovská 3 Bratislava