Utwórz fakturę

Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy
PIN 31383882
TIN 2020353995
Numer VAT SK2020353995
Data utworzenia 29 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy
Lenardova 6
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 715 576 €
Zysk 248 007 €
Kapitał własny 728 943 €
Dane kontaktowe
E-mail info@kompaflex-dmm.sk
Telefon(y) 0315692201
Telefon(y) kom. +421903705498, +421905705498, +421905714031, +421905716065
Nr(y) faksu 0315692434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 876,979
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 235,695
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,702
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 3,702
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 231,993
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 36,475
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 153,992
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,356
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,170
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 634,972
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 139,423
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 132,716
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,707
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 439,320
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 358,102
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 358,102
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,980
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,238
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,229
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,917
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,312
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,312
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 70
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,242
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 876,979
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,246
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 235,893
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 235,893
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 248,007
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 316,733
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162,178
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 157,734
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,776
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 668
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,287
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 80,473
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,473
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,735
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,984
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,142
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,919
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,268
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,268
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,708,799
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,715,576
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,044,505
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,317,560
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 346,734
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,777
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,394,540
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 817,437
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 627,098
D. Usług (účtová grupa 51) 290,661
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 587,785
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 423,722
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 146,121
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,942
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,120
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,837
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,837
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,112
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,490
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 321,036
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 973,603
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,224
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,176
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,176
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 48
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,365
O. Walutowe straty (563) 759
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,606
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 319,895
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 71,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 74,427
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,539
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 248,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383882 TIN: 2020353995 Numer VAT: SK2020353995
 • Zarejestrowana siedziba: Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy, Lenardova 6, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 29.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Drahomíra Szabová 33 194 € (50%) Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42
  Werner Löhrer 33 194 € (50%) Im-Müsli Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   08.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Vašina Haidachstr. 34 Pforzheim 751 81 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov
   13.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov
   12.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   14.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   Werner Löhrer Uttwil CH-8580 Im-Müsli Švajčiarsko
   Vladimír Vašina Haidachstr. 34 Pforzheim 751 81 Spolková republika Nemecko
   27.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   29.11.1994Nové obchodné meno:
   D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lenardova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti strojárenstva
   výroba a montáž technických tkanín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom s výnimkou služieb vymedzených zákonom č.36/97 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava