Utwórz fakturę

001 bratislava-reality - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 001 bratislava-reality
PIN 31383904
TIN 2020821187
Data utworzenia 11 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 001 bratislava-reality
Palisády 36
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 197 €
Zysk 1 689 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 913,088
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 888,945
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 888,945
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 888,945
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,143
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,143
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,052
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 91
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 913,088
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 912,608
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 597,491
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 597,491
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,494
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 291,453
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 291,453
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,481
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,252
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,771
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,689
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,240
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,197
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,990
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 207
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72
D. Usług (účtová grupa 51) 72
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,125
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,918
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 44
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 44
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,169
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,689
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250876.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383904 TIN: 2020821187
 • Zarejestrowana siedziba: 001 bratislava-reality, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ing. Dáša Lenčešová, PhD. Palisády 36 Bratislava 811 06 11.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Coordinating Organization for Investment, a.s. 590 852 € (98.9%) Bratislava 811 06
  INA - International News Agency, spol. s r.o. 6 639 € (1.1%) Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.03.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Dáša Lenčešová , PhD. Palisády 36 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.01.2010
   11.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Dáša Lenčešová Palisády 36 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.01.2010
   11.02.2010Nové obchodné meno:
   001 bratislava-reality, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   Noví spoločníci:
   INA - International News Agency, spol. s r.o. Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Dáša Lenčešová Palisády 36 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.01.2010
   10.02.2010Zrušené obchodné meno:
   MAROSH, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   ubytovacie zariadenie
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.11.1994
   03.03.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.11.1994
   02.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   07.12.2001Noví spoločníci:
   Coordinating Organization for Investment, a.s. IČO: 35 761 237 Palisády 36 Bratislava 811 06
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   24.11.1998Noví spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   23.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová Zelená 1 Bratislava
   15.08.1996Nové sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   14.08.1996Zrušené sidlo:
   Zelená 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 03
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   24.11.1995Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu a verejnej mienky
   upratovacie práce a služby pre osobnú hygienu
   reklamná a propagačná agentúra
   vydavateľská a edičná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   finančný a operačný leasing
   sprostredkovateľská činnosť
   stáčanie pitnej a minerálnej vody do fliaš
   výroba nealkoholických nápojov
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v uvedených predmetoch činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   záložňa
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   ubytovacie zariadenie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 03
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   23.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   MAROSH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová Zelená 1 Bratislava