Utwórz fakturę

HONA-obchodno-sprostredkovateľská - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HONA-obchodno-sprostredkovateľská
PIN 31383947
TIN 2020935103
Data utworzenia 23 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HONA-obchodno-sprostredkovateľská
Udernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 168 €
Zysk 98 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,930
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,930
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 152
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 152
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,011
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,859
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,859
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 152
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 767
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 710
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,930
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,942
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,459
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,459
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,988
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,988
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 453
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,911
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,168
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,911
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,308
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,494
D. Usług (účtová grupa 51) 284
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 470
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 348
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 122
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 860
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,133
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 282
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 282
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -282
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 98
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383947 TIN: 2020935103
 • Zarejestrowana siedziba: HONA-obchodno-sprostredkovateľská, Udernícka 5, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01 26.03.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Peterec 6 640 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2013Nové sidlo:
   Udernícka 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   činnosť podnikateľských. organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.2013
   06.05.2013Zrušené sidlo:
   Stachanovská 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   12.11.1998Nové sidlo:
   Stachanovská 25 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavol Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Viera Horáková Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nagy Vendel Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nagy Vendel-né Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   HONA-obchodno-sprostredkovateľská s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Viera Horáková Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nagy Vendel Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nagy Vendel-né Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05