Utwórz fakturę

AEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy AEC
PIN 31384072
Data utworzenia 23 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AEC
Prievozská 1978/6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 324 723 €
Zysk 17 649 €
Kapitał 238 073 €
Kapitał własny 46 627 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254410283, 0918969688
Telefon(y) kom. 0918969688
Nr(y) faksu 0252622455
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 262,635
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 262,545
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 262,380
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 255,793
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 255,793
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,587
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 165
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 149
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 90
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 90
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 262,635
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,558
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,558
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,430
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 73,568
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,138
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,649
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,333
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 188,333
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,517
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,517
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 146,404
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,026
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,026
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 323,646
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 324,723
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 57,017
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 266,629
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,077
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,686
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 57,017
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 963
D. Usług (účtová grupa 51) 244,706
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,037
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,960
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 260
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 260
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 260
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 236
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 24
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,061
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,412
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,412
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,649
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :31384072
 • Zarejestrowana siedziba: AEC, Prievozská 1978/6, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Strýček Za Stadionem 1220/19 Svatobořice 696 04 Česká republika 01.09.2015
  MUDr. Vít Urbanec Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika 01.09.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AEC a.s. 6 639 € (100%) Brno 612 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2015Nové obchodné meno:
   AEC s. r. o.
   Noví spoločníci:
   AEC a.s. Purkyňova 2845/101 Brno 612 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Strýček Za Stadionem 1220/19 Svatobořice 696 04 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2015
   MUDr. Vít Urbanec Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2015
   03.07.2013Nové sidlo:
   Prievozská 1978/6 Bratislava 821 09
   17.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.11.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie software