Utwórz fakturę

ARDOS AZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARDOS AZ
PIN 31384081
TIN 2020337506
Data utworzenia 30 listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ARDOS AZ
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Zysk -14 434 €
Kapitał 825 933 €
Kapitał własny 141 467 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,919
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,919
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,919
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,919
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,566
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,434
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,353
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,353
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,353
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,214
D. Usług (účtová grupa 51) 14,187
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,214
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -14,187
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 221
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 221
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -220
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,434
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015