Utwórz fakturę

KLACSKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KLACSKA
PIN 31384111
TIN 2020320852
Numer VAT SK2020320852
Data utworzenia 23 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KLACSKA
Šamorínska 39A
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 024 171 €
Zysk 267 344 €
Kapitał 6 450 205 €
Kapitał własny 2 343 653 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0376424036, 0263532102, 0263812347
Telefon(y) kom. +421903717501, +421903942506, +421903942512, +421903942517, +421903942523, +421903942537, +421903942558
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,158,796
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,338,200
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,338,199
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 525,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,608,372
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,204,827
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,815,227
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,875
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 42,875
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 605
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 605
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,177,578
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 555,047
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 555,047
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 500,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,899
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 94,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 594,169
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,696
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 586,473
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,369
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,369
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,158,796
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,610,998
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 549,202
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,787,149
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,787,149
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 267,344
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,547,798
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 507,931
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,481
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 323,740
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 174,710
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 7,678
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 7,678
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,402,675
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 997,643
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 574,890
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574,890
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 73,453
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,949
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,086
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 237,265
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,283
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,283
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,598,518
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,954,521
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,024,171
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,790
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,951,731
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 66,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,650
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,523,601
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,310,396
D. Usług (účtová grupa 51) 3,078,803
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,449,874
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,052,636
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 367,478
4. Koszty społeczne (527, 528) 29,760
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 43,837
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 636,733
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 636,733
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 500,570
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,565,322
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,038
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,038
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,038
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 163,436
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 89,715
2. Pozostałe koszty (562A) 89,715
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 73,721
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -153,398
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 347,172
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 79,828
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 59,263
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 20,565
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 267,344
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384111 TIN: 2020320852 Numer VAT: SK2020320852
 • Zarejestrowana siedziba: KLACSKA, Šamorínska 39A, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alfred Klacska Hans Fronius Strasse 31 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika 29.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.04.2014Nové sidlo:
   Šamorínska 39A Senec 903 01
   25.04.2014Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   26.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Hans Fronius Strasse 31 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.09.1995
   25.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Kopernikova 23 Bratislava
   18.06.1998Noví spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   17.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   01.12.1997Noví spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   30.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Paul Klacska GmbH & Co.KG. Ketzerg. 212 Viedeň Rakúska republika
   16.11.1995Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Paul Klacska GmbH & Co.KG. Ketzerg. 212 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Kopernikova 23 Bratislava
   15.11.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alfred Klacska Kehugene 212 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Fuchs Pribinova 1 Piešťany 921 01
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   KLACSKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti dopravy
   činnosť realitnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Alfred Klacska Kehugene 212 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Fuchs Pribinova 1 Piešťany 921 01