Utwórz fakturę

ITS Commerce - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Nazwa firmy ITS Commerce
PIN 31384242
TIN 2020852867
Data utworzenia 23 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITS Commerce
05801
Schmoerova
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 044 €
Zysk 30 €
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,485
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,483
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 200
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,283
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 844
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,439
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,537
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,537
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,354
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 786
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,066
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,044
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,044
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450
D. Usług (účtová grupa 51) 362
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 594
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 682
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 106
O. Walutowe straty (563) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 510
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30
Date of updating data: 03.11.2015
Files
4282899.tif
Date of updating data: 03.11.2015