Utwórz fakturę

FINIMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINIMO
PIN 31384277
TIN 2020821231
Numer VAT SK2020821231
Data utworzenia 25 listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FINIMO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 201 825 €
Zysk -236 571 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,327,511
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,059,840
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,290
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,290
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,057,550
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,450,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 157,550
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 450,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,266,290
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,254,908
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 385,655
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 385,655
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 779
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,868,474
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,382
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,049
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,333
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,381
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,414
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -33
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,327,511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -392,604
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,368,304
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,368,304
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,253
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 438,486
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 438,486
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,966,076
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 707,805
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,673,881
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -236,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,720,115
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,460
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 2,119
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 341
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,175,021
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,578,885
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,578,885
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 718
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 321
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,890
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,592,207
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 542,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 621,121
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 201,825
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,825
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,465
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10
D. Usług (účtová grupa 51) 19,788
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,163
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,164
4. Koszty społeczne (527, 528) 759
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,640
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -19,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 419,296
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 178,739
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 178,739
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 240,557
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 240,557
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 623,324
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,975
2. Pozostałe koszty (562A) 22,975
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 600,349
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -204,028
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -233,668
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,903
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,903
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -236,571
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384277 TIN: 2020821231 Numer VAT: SK2020821231
 • Zarejestrowana siedziba: FINIMO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Hornáček člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 05.12.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.12.2013
   15.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emil Križan - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   11.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Anderle - člen Nová 21 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.02.2007
   Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 07.05.2009
   03.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 07.05.2009
   MUDr. Emil Križan - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   02.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hornáček - člen Hasičská 26/32 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.02.2007
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.02.2007
   28.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Anderle - člen Nová 21 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.02.2007
   27.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 06.02.2007
   06.02.2007Nové obchodné meno:
   FINIMO a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosť reklamnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Hornáček - člen Hasičská 26/32 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.02.2007
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.02.2007
   Ing. Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 06.02.2007