Utwórz fakturę

LAVIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LAVIA
PIN 31384412
TIN 2020330059
Numer VAT SK2020330059
Data utworzenia 02 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LAVIA
Vansovej 2
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 848 790 €
Zysk 14 715 €
Kapitał 3 160 313 €
Kapitał własny 1 712 970 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903701887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,823,048
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,532,073
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 111,019
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 111,019
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 654,096
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 650,776
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,320
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,766,958
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,580,084
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 133,274
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 53,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 290,703
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 202,954
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 200,952
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,952
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,002
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 52,000
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 52,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,749
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 276
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,473
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 272
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,823,048
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,771,384
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,240,592
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,240,592
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 210,765
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 498,971
2. Inne fundusze (427, 42X) 498,971
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,194,323
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 455,194
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,649,517
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,715
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,050,082
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,049,682
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 140,675
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,675
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 901,627
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,582
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,582
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,983
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 848,790
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,983
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 791,961
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,846
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 843,370
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,554
D. Usług (účtová grupa 51) 60,160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,272
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,639
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,639
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 526,076
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231,669
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,420
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -40,731
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,144
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 25
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,678
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,678
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 15,441
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,969
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 1,627
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 922
2. Pozostałe koszty (562A) 922
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,715
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384412 TIN: 2020330059 Numer VAT: SK2020330059
 • Zarejestrowana siedziba: LAVIA, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 31.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Rastislav Opaterný 1 119 632 € (50%) Bezručova 2 Stupava 900 31
  Galmond, a.s. 1 328 € (0.1%) Bratislava 811 03
  JUDr. Stanislav Schubert, CSc. 1 119 632 € (50%) Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2011Zrušeny spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.02.2010Noví spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   19.12.2006Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   25.05.2006Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Schubert , CSc. Bellova 82A Bratislava 831 01
   24.05.2006Zrušeny spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.05.2006Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 31.03.1998
   10.05.2006Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   22.10.2005Noví spoločníci:
   Galmond, a.s. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   29.12.2004Noví spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   11.09.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   10.09.2004Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   04.06.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   07.07.2003Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, zariadení a automobilov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   06.07.2003Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   13.02.2002Noví spoločníci:
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   12.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   17.05.1999Nové obchodné meno:
   LAVIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prevádzkovanie parkoviska
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   leasingová činnosť
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   16.05.1999Zrušené obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   20.05.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obstarávateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01