Utwórz fakturę

DENTOSAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DENTOSAN
PIN 31384501
TIN 2020337561
Numer VAT SK2020337561
Data utworzenia 06 grudzień 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DENTOSAN
Riazanská 27
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 288 €
Kapitał 17 757 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244450734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,775
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 577
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,673
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,775
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,775
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 38,775
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 59
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,903
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,813
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 95,288
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,700
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 82,588
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,416
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 11,570
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,800
C. Usług (účtová grupa 51) 19,950
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,666
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 170
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,260
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 49,872
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 59,968
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 11
X. Interesu dochód (662) 11
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 11
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 49,883
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 49,881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015