Utwórz fakturę

DOUBLE P - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOUBLE P
PIN 31384641
TIN 2020337473
Numer VAT SK2020337473
Data utworzenia 07 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOUBLE P
Pestovateľská 3
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 963 240 €
Zysk 7 624 €
Kapitał 517 930 €
Kapitał własny 298 582 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244455650, 0244459095
Telefon(y) kom. +421903559095, +421905559095, 0903559095, 0905559095
Nr(y) faksu 0244455650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 663,450
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 445,891
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,567
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,567
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 439,324
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,790
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 426,534
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 204,455
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,450
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53,621
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -14,171
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 140,091
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 135,776
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,776
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,315
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,914
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 723
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,191
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,104
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,104
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 663,450
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 306,206
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 19,292
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,384
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,384
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 238,073
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 312,003
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -73,930
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,624
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,758
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 350,963
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 183,586
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,586
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 152,323
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,531
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,301
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,222
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,523
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 963,241
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 963,240
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 913,154
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,986
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,609
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 316,532
D. Usług (účtová grupa 51) 284,293
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 196,264
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 139,993
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,839
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,432
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,182
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 136,142
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 136,142
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,171
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,025
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,631
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 312,329
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,146
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 8,145
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,732
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,732
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 414
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,421
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,421
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384641 TIN: 2020337473 Numer VAT: SK2020337473
 • Zarejestrowana siedziba: DOUBLE P, Pestovateľská 3, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 08.01.2010
  Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 26.05.2006
  Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 21.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Partlová 15 934 € (40%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Marek Frágner 11 950 € (30%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Mgr. Art. Miriam Partlová 11 950 € (30%) Medená 10/K Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2014Nové obchodné meno:
   DOUBLE P, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   23.01.2014Zrušené obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   08.01.2010Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   03.01.2007Nové sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.12.2006
   02.01.2007Zrušené sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   20.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   výroba, rozmnožovanie, požičiavanie, distribúcia audio a video záznamov so súhlasom autora
   výroba a predaj inzerátov spracovaných pomocou počítača
   organizovanie školení, seminárov, výstav
   fotografické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zásielkový predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   28.08.1998Nové sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   27.08.1998Zrušené sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisné služby pre prípravu, tvorbu a vý- robu podkladov pre tlač pomocou výpočtovej techniky
   polygrafická výroba
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava