Utwórz fakturę

NAXYS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NAXYS
PIN 31384650
TIN 2020896779
Data utworzenia 01 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NAXYS
Segnerova 2/A
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 526 €
Zysk 2 930 €
Kapitał 9 697 €
Kapitał własny 6 480 €
Dane kontaktowe
E-mail naxys@chello.sk
Telefon(y) 0255575041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,263
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,263
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 47
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,680
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,680
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,680
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,536
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,318
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,263
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,409
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -824
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,857
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,681
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,930
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,854
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 537
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 537
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,317
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,938
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 628
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 751
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,186
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,526
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,186
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,042
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 685
D. Usług (účtová grupa 51) 5,806
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,916
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,102
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,237
4. Koszty społeczne (527, 528) 577
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 104
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 531
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,484
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,695
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,410
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015