Utwórz fakturę

MINERCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MINERCO
PIN 31384684
TIN 2020303967
Numer VAT SK2020303967
Data utworzenia 06 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MINERCO
Palisády 47
81444
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 189 491 €
Zysk 190 414 €
Kapitał 4 307 399 €
Kapitał własny 4 043 140 €
Dane kontaktowe
E-mail minerco@internet.sk
Telefon(y) 0254411789, 0254411792, 0254641014, 0254641015
Telefon(y) kom. +421911722071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,503,633
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 484,921
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 484,921
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 132,776
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 301,857
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,288
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,007,615
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,683
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 161,582
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,582
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,101
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,834,932
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,214
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,831,718
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,097
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 193
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,904
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,503,633
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,233,554
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,035,837
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,424,742
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -388,905
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 190,414
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,876
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 599
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 599
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 197,213
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 174,357
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,357
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,922
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,969
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,437
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,528
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,064
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,064
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 69,203
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 69,203
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,172,355
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,189,491
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 884,956
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 287,399
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 991,424
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 713,551
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,119
D. Usług (účtová grupa 51) 31,961
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 137,194
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 107,722
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,442
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,030
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,417
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 83,795
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 83,795
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,387
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 198,067
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 406,724
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40,547
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26,257
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26,257
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14,290
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 968
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 968
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 39,579
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 237,646
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 47,232
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 52,565
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,333
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 190,414
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384684 TIN: 2020303967 Numer VAT: SK2020303967
 • Zarejestrowana siedziba: MINERCO, Palisády 47, 81444, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava 831 01 23.10.1998
  Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava 831 01 23.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Hlavačka 3 319 € (50%) L. Dérera 8 Bratislava 831 01
  Ing. Štefánia Hlavačková 3 319 € (50%) L. Dérera 8 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2005Nové sidlo:
   Palisády 47 Bratislava 814 44
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   01.02.2005Zrušené sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 814 44
   27.08.1999Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 814 44
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 4 Bratislava 814 44
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava 831 01
   Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava 831 01
   Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava 831 01
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava
   06.12.1994Nové obchodné meno:
   MINERCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 4 Bratislava 814 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Hlavačka L. Dérera 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Hlavačková L. Dérera 8 Bratislava