Utwórz fakturę

SLOVAKIA SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKIA SERVIS
PIN 31384692
TIN 2020353962
Numer VAT SK2020353962
Data utworzenia 09 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAKIA SERVIS
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 667 176 €
Zysk 6 203 €
Kapitał 365 910 €
Kapitał własny -103 102 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263820963, +421263822974
Nr(y) faksu 0263822974
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 364,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,307
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,307
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,974
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 25,333
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 321,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,415
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 4,415
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 80,944
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 80,090
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,090
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A -6,639
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,493
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 503
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 503
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 236,113
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 725
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 235,388
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,039
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 10,039
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 364,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -118,428
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,488
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,488
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 71,824
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 71,824
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -205,943
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -205,943
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,203
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 398,142
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 96,985
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 11,324
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 11,324
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 85,661
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 301,157
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,742
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,742
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 219,515
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 130,192
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,845
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -84,137
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 84,607
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 84,758
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) -151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 666,925
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 667,176
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 84,149
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 582,777
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 649,134
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,462
D. Usług (účtová grupa 51) 84,267
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 480,622
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 360,143
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,298
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,181
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,562
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,562
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,042
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 510,197
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,981
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,981
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,959
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,083
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384692 TIN: 2020353962 Numer VAT: SK2020353962
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAKIA SERVIS, Kutlíkova 17, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05 11.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubica Artnerová 8 962 € (90%) Smolenická 4 Bratislava 841 05
  Juraj Artner 996 € (10%) Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.2002Noví spoločníci:
   Juraj Artner Smolenická 4 Bratislava 851 05
   29.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   13.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   12.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava 841 05
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava 841 05
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   kúpa tovaru za účelom jeho konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava