Utwórz fakturę

Wine Wave - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Wine Wave
PIN 31384994
TIN 2020330081
Data utworzenia 09 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wine Wave
Magurská 5/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 812 €
Zysk 7 202 €
Kapitał 9 447 €
Kapitał własny -14 238 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903446422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,560
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,259
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,259
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,259
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,935
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,802
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,802
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,802
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,133
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,122
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 366
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 366
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,560
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,905
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,746
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,813
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -73,559
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,202
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,213
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,222
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,319
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,319
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,133
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,972
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 163
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 591
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 591
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 252
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,812
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,812
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,812
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,917
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,691
D. Usług (účtová grupa 51) 5,081
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,864
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,238
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,481
4. Koszty społeczne (527, 528) 145
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 205
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,895
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,040
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,613
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 4,613
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 4,613
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 826
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 826
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,787
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,682
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384994 TIN: 2020330081
 • Zarejestrowana siedziba: Wine Wave, Magurská 5/A, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01 28.03.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Beáta Vlnková 6 639 € (100%) Magurská 5/A Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.2012Nové obchodné meno:
   Wine Wave s. r. o.
   18.10.2012Zrušené obchodné meno:
   Wine Wave School s. r. o.
   14.09.2012Nové obchodné meno:
   Wine Wave School s. r. o.
   13.09.2012Zrušené obchodné meno:
   Wine Wave s. r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Trstenský Ambrová 39 Bratislava 831 01
   Nina Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Trstenský Ambrová 39 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.08.2011
   Nina Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.08.2011
   15.09.2011Nové obchodné meno:
   Wine Wave s. r. o.
   Nové sidlo:
   Magurská 5/A Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
   prenájom hnuteľných vecí
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
   Noví spoločníci:
   Tomáš Trstenský Ambrová 39 Bratislava 831 01
   Nina Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Trstenský Ambrová 39 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.08.2011
   Nina Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.08.2011
   14.09.2011Zrušené obchodné meno:
   Wine Wave School s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Rozvodná 11/B Bratislava 831 01
   09.04.2009Nové obchodné meno:
   Wine Wave School s. r. o.
   08.04.2009Zrušené obchodné meno:
   Wine Wave s.r.o.
   06.05.2006Nové predmety činnosti:
   organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, prednášok, seminárov a kultúrno- spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľské a tlmočnícke služby z, do jazyka anglického
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných poradcov
   administratívne práce
   vyhotovovanie darčekových a upomienkových predmetov
   vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   05.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   28.12.2005Nové obchodné meno:
   Wine Wave s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rozvodná 11/B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.03.2001
   27.12.2005Zrušené obchodné meno:
   FIS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   18.04.2001Noví spoločníci:
   Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Vlnková Magurská 5/A Bratislava 831 01
   17.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Šťastný Beniakova 22 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Šťastný Beniakova 22 Bratislava 841 05
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.04.1998Nové sidlo:
   Podunajská 24 Bratislava 821 06
   08.04.1998Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   FIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   inžinierska činnosť
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Šťastný Hruškova 28 Bratislava 831 06