Utwórz fakturę

Barton & Lloyd Investment - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Barton & Lloyd Investment
PIN 31385061
TIN 2020821341
Data utworzenia 13 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Barton & Lloyd Investment
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -85 000 €
Kapitał 329 €
Kapitał własny -3 816 341 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,612
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,612
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,612
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 46
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,566
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,612
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,975,683
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,606,453
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,606,453
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,163
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,509,299
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,509,299
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,000
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,979,295
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,537,067
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,537,067
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,442,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,376,238
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,376,238
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 63,936
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 861
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 511
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,842
D. Usług (účtová grupa 51) 1,202
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,574
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,195
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 379
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,842
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,202
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81,678
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81,673
2. Pozostałe koszty (562A) 81,673
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -81,678
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -84,520
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -85,000
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016