Utwórz fakturę

MEDICUBE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDICUBE
PIN 31385117
TIN 2020320907
Numer VAT SK2020320907
Data utworzenia 14 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDICUBE
Dvořákovo nábrežie 8/A
81102
Bratislava
Financial information
Zysk 8 188 €
Kapitał 775 317 €
Kapitał własny 16 435 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244452269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 927,594
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 556,625
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,625
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,625
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 546,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 546,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 370,969
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 147,642
8. Podatek odroczony należności (481A) 147,642
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 220,269
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 220,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 225
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,058
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,436
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 622
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 927,594
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,623
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,085
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,085
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,188
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 902,971
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 511
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 511
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 902,217
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 758,272
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758,272
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,945
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 243
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 243
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,912
D. Usług (účtová grupa 51) 569
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,912
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -569
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,500
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,500
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 15,426
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,514
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,326
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 143,945
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -141,619
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,188
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385117 TIN: 2020320907 Numer VAT: SK2020320907
 • Zarejestrowana siedziba: MEDICUBE, Dvořákovo nábrežie 8/A, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Venglovič Radlinského 34 Bratislava 811 07 09.01.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  GENERIX, a. s. 33 200 € (100%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02
   17.06.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   15.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   23.08.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie úverov alebo požičiek z peňažných zdrojov získaných výlúčne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   22.08.2012Zrušené sidlo:
   Púchovská 14 Bratislava 831 06
   17.01.2012Nové obchodné meno:
   MEDICUBE, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   GENERIX, a. s. Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Venglovič Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 09.01.2012
   16.01.2012Zrušené obchodné meno:
   COOPEX M spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr. Lenka Čižmárová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.12.2007
   01.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   15.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Lenka Čižmárová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.12.2007
   14.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.08.2003
   15.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Talichova 2 Bratislava 841 02
   29.07.2006Nové sidlo:
   Púchovská 14 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Talichova 2 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.08.2003
   28.07.2006Zrušené sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 830 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Tranovského 57 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.1994
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2003
   28.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Tranovského 57 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.1994
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2003
   27.09.2004Zrušeny spoločníci:
   FLORIA RENT, s.r.o. IČO: 35 706 651 Za kasárňou 1 Bratislava
   Ing. Diana Herzová Koprivnická 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava
   Ing. Štefan Rafa Fándlyho 22 Žilina Skončenie funkcie: 15.08.2003
   10.02.2003Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   06.11.2000Noví spoločníci:
   FLORIA RENT, s.r.o. IČO: 35 706 651 Za kasárňou 1 Bratislava
   Ing. Diana Herzová Koprivnická 36 Bratislava
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   03.12.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Rafa Fándlyho 22 Žilina Skončenie funkcie: 15.08.2003
   02.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.09.1998Noví spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   15.05.1996Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 830 00
   Noví spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava
   14.05.1996Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o Národná 676/11 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös SNP 995/2 Galanta
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   COOPEX M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o Národná 676/11 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Alexander Erdös SNP 995/2 Galanta