Utwórz fakturę

A & G - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.09.2015
Basic information
Nazwa firmy A & G
PIN 31385141
TIN 2020346779
Numer VAT SK2020346779
Data utworzenia 13 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A & G
Saratovská 6/B
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 671 €
Zysk 1 669 €
Kapitał 12 863 €
Kapitał własny 4 753 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264362783
Date of updating data: 18.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,222
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,655
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,301
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,301
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,354
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 687
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,667
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 567
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 567
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,900
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 857
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 857
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,924
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,924
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,669
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,322
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,318
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,576
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 458
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 261
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,023
Date of updating data: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,671
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,671
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,671
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,994
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,857
D. Usług (účtová grupa 51) 10,404
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,947
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,837
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,932
4. Koszty społeczne (527, 528) 178
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 205
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,539
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,539
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,042
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,677
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,410
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 87
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,590
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,921
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,921
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,669
Date of updating data: 18.09.2015
Date of updating data: 18.09.2015