Utwórz fakturę

DONG HONG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DONG HONG
PIN 31385192
TIN 2020903786
Data utworzenia 14 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DONG HONG
Roľnícka 72
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 878 €
Zysk -479 €
Kapitał 18 309 €
Kapitał własny -13 278 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,484
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,058
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,484
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,841
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,983
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -479
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,643
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 35,392
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 345
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,037
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 26,878
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,390
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 488
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,251
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,658
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 854
C. Usług (účtová grupa 51) 144
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,715
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,597
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -373
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -266
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -373
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 106
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -479
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240816.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385192 TIN: 2020903786
 • Zarejestrowana siedziba: DONG HONG, Roľnícka 72, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dong Nguyen Van 3 320 € (50%) Bratislava 831 07
  Cuc Huynk Thi Kim 3 320 € (50%) Galanta 924 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.1999Nové sidlo:
   Roľnícka 72 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Dong Nguyen Van Roľnícka 72 Bratislava 831 07
   Cuc Huynk Thi Kim Javorinka 85 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dong Nguyen Van Roľnícka 72 Bratislava
   Cuc Huynk Thi Kim Javorinka 85 Galanta 924 01
   13.05.1999Zrušené sidlo:
   Roľnícka 96 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   DONG HONG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Roľnícka 96 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava