Utwórz fakturę

SLOVENSKÉ IZOLÁCIE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVENSKÉ IZOLÁCIE
Stan Zniszczono
PIN 31385311
TIN 2020346713
Numer VAT SK2020346713
Data utworzenia 19 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVENSKÉ IZOLÁCIE
Záborského 45
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 843 €
Zysk -8 169 €
Kapitał 70 051 €
Kapitał własny -7 768 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.slovenske-izolacie.sk
Telefon(y) +421244636087
Telefon(y) kom. +421905600448
Nr(y) faksu 0244636087
Date of updating data: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,426
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 85,371
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 86,426
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,937
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -14,573
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,169
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,363
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 39
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,324
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62,803
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,183
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,338
Date of updating data: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 104,843
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 99,128
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,360
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 110,763
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,477
C. Usług (účtová grupa 51) 39,093
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,486
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 259
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,448
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,920
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,558
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 46
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 46
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,335
M. Koszty oprocentowania (562) 528
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 807
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,289
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,209
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,169
Date of updating data: 13.01.2016
Date of updating data: 13.01.2016
 • PIN :31385311 TIN: 2020346713 Numer VAT: SK2020346713
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, Záborského 45, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2016Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záborského 45 Bratislava 831 03
   11.12.2003Nové sidlo:
   Záborského 45 Bratislava 831 03
   19.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným