Utwórz fakturę

MM economic - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MM economic
PIN 31385338
TIN 2020852966
Data utworzenia 19 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MM economic
Martinčekova 781/16
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 030 €
Zysk -522 €
Kapitał 4 214 €
Kapitał własny 4 059 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,073
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,067
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 750
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 750
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 750
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,317
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,317
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,073
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,537
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 508
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 508
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,088
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,088
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -522
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 536
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 536
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 536
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,030
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 830
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,134
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 794
D. Usług (účtová grupa 51) 187
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 56
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -104
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -151
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 62
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 62
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -42
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015