Utwórz fakturę

CELFIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CELFIA
PIN 31385397
TIN 2020346724
Numer VAT SK2020346724
Data utworzenia 08 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CELFIA
Tománkova 6
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 956 760 €
Zysk -7 827 €
Kapitał 292 931 €
Kapitał własny 85 764 €
Dane kontaktowe
E-mail celfia@celfia.sk
Telefon(y) 0245527525, 0245527545
Telefon(y) kom. +421905255090, +421905767556, 0915497030
Nr(y) faksu 0245527525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 286,222
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 156,516
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 154,016
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 77,461
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 76,555
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,500
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,886
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 79,584
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 79,584
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,880
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,025
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,025
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 264
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,591
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,422
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,843
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -4,421
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,820
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,851
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 7,955
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 286,222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,937
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20,109
2. Inne fundusze (427, 42X) 20,109
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 43,655
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 112,693
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,038
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,827
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,285
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,937
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,640
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 16,297
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 168,940
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 108,070
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,070
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,195
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,198
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,604
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,873
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,889
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,889
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 940,804
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 956,760
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 333,282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 607,522
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,876
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,080
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 956,537
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 257,411
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 291,142
D. Usług (účtová grupa 51) 146,680
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 203,702
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 144,282
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,353
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,067
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,846
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,992
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,992
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 759
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,194
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,811
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 223
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 245,571
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,174
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,964
2. Pozostałe koszty (562A) 1,964
O. Walutowe straty (563) 17
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,193
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,170
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,947
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,827
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385397 TIN: 2020346724 Numer VAT: SK2020346724
 • Zarejestrowana siedziba: CELFIA, Tománkova 6, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02 08.12.1994
  Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava 08.12.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Volkner 10 000 € (50%) Komárnická 34 Bratislava 821 02
  Danka Volknerová 10 000 € (50%) Tománkova 6 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.12.1994
   29.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   15.08.2003Noví spoločníci:
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   14.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   05.08.1999Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   04.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   08.12.1994Nové obchodné meno:
   CELFIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tománkova 6 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného tovaru
   prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj potravín a nápojov
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava