Utwórz fakturę

SAIFA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.08.2015
Basic information
Nazwa firmy SAIFA
Stan Zniszczono
PIN 31385478
TIN 2020304209
Numer VAT SK2020304209
Data utworzenia 20 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAIFA
Roľnícka 187
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 562 €
Zysk -862 €
Kapitał 244 €
Kapitał własny -5 220 €
Dane kontaktowe
E-mail nemeth.peto@centrum.sk
Telefon(y) 0244872018
Telefon(y) kom. +421903575777
Date of updating data: 28.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 235
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 90
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 65
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 145
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 235
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,566
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,566
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,425
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,425
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -862
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,317
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,317
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,350
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 28.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 562
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 54
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 508
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34
D. Usług (účtová grupa 51) 105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 423
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -139
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 325
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 325
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -325
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 98
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -862
Date of updating data: 28.08.2015
Date of updating data: 28.08.2015
 • PIN :31385478 TIN: 2020304209 Numer VAT: SK2020304209
 • Zarejestrowana siedziba: SAIFA, Roľnícka 187, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.08.2015Zrušené obchodné meno:
   SAIFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Roľnícka 187 Bratislava 831 07
   14.03.2015Nové sidlo:
   Roľnícka 187 Bratislava 831 07
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   SAIFA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným