Utwórz fakturę

V+V Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V+V Consulting
PIN 31385524
TIN 2020935279
Numer VAT SK2020935279
Data utworzenia 21 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V+V Consulting
Listová 23
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 106 271 €
Zysk 10 704 €
Kapitał 139 722 €
Kapitał własny 75 565 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243413266, +421243415654
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 36,099
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 36,099
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,099
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 110,801
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 54,864
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,604
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,256
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,077
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,900
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,269
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 68,261
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,704
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,631
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 9
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 60,097
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,129
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,059
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,931
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,978
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 525
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 106,271
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 104,371
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,900
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 89,142
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,179
C. Usług (účtová grupa 51) 40,466
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,585
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 399
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,248
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,265
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 17,129
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 57,726
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 104
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 104
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -102
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 17,027
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,323
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,704
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385524 TIN: 2020935279 Numer VAT: SK2020935279
 • Zarejestrowana siedziba: V+V Consulting, Listová 23, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07 21.12.1994
  Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07 21.12.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Vondra 3 320 € (50%) Žehrianska 14 Bratislava 851 07
  Ing. Ľubica Vondrová 3 320 € (50%) Žehrianska 14 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.12.1994
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.12.1994
   13.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   12.06.1998Nové sidlo:
   Listová 23 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   11.06.1998Zrušené sidlo:
   Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   21.12.1994Nové obchodné meno:
   V+V Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo, konzultácie a školenia v obore strojárstva a ekonomiky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07