Utwórz fakturę

LOGOS SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LOGOS SK
PIN 31385575
TIN 2020320962
Numer VAT SK2020320962
Data utworzenia 21 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOGOS SK
Družobná 12563/47
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 274 €
Zysk -1 446 €
Kapitał 19 673 €
Kapitał własny 5 861 €
Dane kontaktowe
E-mail logossk@gmail.com
Telefon(y) 0949267730
Telefon(y) kom. 0949267730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,625
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,920
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,017
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,688
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,625
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,417
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,095
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,872
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,446
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,208
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,232
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,009
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 860
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,149
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,967
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,274
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,240
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,512
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20
C. Usług (účtová grupa 51) 1,492
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 762
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 728
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,249
M. Koszty oprocentowania (562) 1,051
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 198
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,248
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -486
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,446
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015