Utwórz fakturę

TERRACHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERRACHEM
PIN 31385648
TIN 2020903819
Numer VAT SK2020903819
Data utworzenia 22 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERRACHEM
Mudroňova 31
04001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 187 672 €
Zysk -104 097 €
Kapitał 2 069 184 €
Kapitał własny 673 519 €
Dane kontaktowe
E-mail forta@agconsult.sk
Telefon(y) 0557208311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,790,135
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,699,826
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,699,826
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,365,722
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 103,888
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 230,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90,270
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 47,857
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 47,835
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,835
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,413
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 524
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,889
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,790,135
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 569,422
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 697,073
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 697,073
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,907
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,907
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,461
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -29,461
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -104,097
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,713
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 800,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 800,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 420,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 359,321
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 359,321
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,548
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53,844
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,672
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 187,672
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,672
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 147,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,920
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 471
D. Usług (účtová grupa 51) 32,213
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,623
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,392
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,392
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 129,065
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,752
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,988
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 114,891
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 114,823
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 114,823
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114,889
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -103,137
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -104,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385648 TIN: 2020903819 Numer VAT: SK2020903819
 • Zarejestrowana siedziba: TERRACHEM, Mudroňova 31, 04001, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 grudzień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2004Nové obchodné meno:
   TERRACHEM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 31 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   AGT, a.s. IČO: 36 190 187 Duklianska 38 Bardejov 085 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ontko Poštová 13 Košice 040 01 Vznik funkcie: 05.12.2003
   04.02.2004Zrušené obchodné meno:
   PYRAMID BROKERS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   31.05.1995Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   30.05.1995Zrušené sidlo:
   Kominárska 24 Bratislava 832 03
   22.12.1994Nové obchodné meno:
   PYRAMID BROKERS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 24 Bratislava 832 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06