Utwórz fakturę

MAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAN
PIN 31385711
TIN 2020852988
Data utworzenia 23 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAN
Sklenárova 8
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 263 183 €
Zysk 282 €
Kapitał 151 103 €
Kapitał własny 142 459 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 150,799
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,012
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,012
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,012
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 86,787
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,400
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 85,387
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,409
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 60,978
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 51,000
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 51,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 150,799
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,741
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 69,708
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 69,708
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,971
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,971
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,780
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,780
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 282
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,058
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,467
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,467
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,591
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,838
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,838
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 551
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,930
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,516
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 699
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 263,144
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 263,183
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 263,144
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 262,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,723
D. Usług (účtová grupa 51) 43,485
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 56,827
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,870
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,737
4. Koszty społeczne (527, 528) 220
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 149,105
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,372
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,372
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 631
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 215,936
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 360
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 360
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 161
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 199
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 830
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 548
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 548
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 282
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4270533.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385711 TIN: 2020852988
 • Zarejestrowana siedziba: MAN, Sklenárova 8, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava 20.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Andrej Červený 69 708 € (100%) Sklenárova 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.06.1999Nové sidlo:
   Sklenárova 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   13.06.1999Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   20.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   15.03.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   MAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť - činnosť ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava