Utwórz fakturę

REPROGRAFIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REPROGRAFIA
PIN 31385745
TIN 2020330103
Numer VAT SK2020330103
Data utworzenia 01 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REPROGRAFIA
Vlčie hrdlo
82405
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 685 161 €
Zysk 29 403 €
Kapitał 373 614 €
Kapitał własny 117 148 €
Dane kontaktowe
E-mail reprografia@slovnaft.sk
Telefon(y) 0240558484, 0245247463
Telefon(y) kom. +421903423482, +421903513151
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 355,778
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 148,601
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,076
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 14,076
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 134,525
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 134,525
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 206,295
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,226
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,314
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 98
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 814
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 119,492
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 118,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 118,555
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 937
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 84,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 76,377
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 882
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 882
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 355,778
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 146,552
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 63,302
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 63,302
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,595
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,595
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 5,174
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 5,174
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 45,078
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,078
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,403
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,607
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 84,624
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 48
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 48
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 673
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 83,903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,133
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 91,910
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,910
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,190
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,863
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,170
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,850
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,850
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,619
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 12,619
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 685,168
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 685,161
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,687
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 624,455
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,718
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,301
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,738
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 38,104
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 205,664
D. Usług (účtová grupa 51) 217,708
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 112,754
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,089
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,789
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,876
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 423
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 50,643
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 50,643
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 12,442
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 47,423
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 214,666
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,096
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,108
2. Pozostałe koszty (562A) 4,108
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,987
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,089
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 40,334
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,931
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,931
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,403
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385745 TIN: 2020330103 Numer VAT: SK2020330103
 • Zarejestrowana siedziba: REPROGRAFIA, Vlčie hrdlo, 82405, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Monika Kolčáková Topoľčianska 5 Bratislava 851 05 02.07.2004
  Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03 24.10.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Haborák 63 302 € (100%) Exnárova 35 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.10.2014
   01.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2010
   19.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2010
   18.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   04.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Bátory Jurigovo nám. 9 Bratislava 841 05
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01
   20.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03
   Ladislav Bátory Jurigovo nám. 9 Bratislava 841 05
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   ETIS, s.r.o. IČO: 36 037 303 Studená 8 Bratislava 821 04
   05.07.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   04.07.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Haborák 215 Šarišské Dravce 082 73 Vznik funkcie: 31.05.2002
   05.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01
   04.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Monika Kolčáková Topoľčianska 5 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.07.2004
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Gál Závadská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.05.2002
   15.07.2003Nové obchodné meno:
   REPROGRAFIA, spol. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ETIS, s.r.o. IČO: 36 037 303 Studená 8 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Gál Závadská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.05.2002
   Ing. Marián Haborák 215 Šarišské Dravce 082 73 Vznik funkcie: 31.05.2002
   14.07.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Izrael Toryská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   Ing. Karol Kardoš 4 Gemerská Hôrka Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Izrael Toryská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   Ing. Karol Kardoš 4 Gemerská Hôrka Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marta Gondárová Jókaiho 59 Bratislava 821 06
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   03.09.2001Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Gondárová Jókaiho 59 Bratislava 821 06
   02.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   13.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač, sadzba
   reprografické práce
   aranžérske práce
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava