Utwórz fakturę

DUNAJ TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUNAJ TRADING
PIN 31385761
TIN 2020304220
Numer VAT SK2020304220
Data utworzenia 19 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUNAJ TRADING
Dunajská 37
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 882 €
Zysk -2 906 €
Kapitał 23 191 €
Kapitał własny 1 658 €
Dane kontaktowe
E-mail dunajt@chello.sk
witryna internetowa http://www.leon-la.eu
Telefon(y) +421252733282
Telefon(y) kom. +421903246288, +421914202953
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,592
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,592
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 7,592
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,308
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 420
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 18,900
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,251
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 549
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,533
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,906
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,151
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,844
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,157
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 210
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,897
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,050
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 26,882
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,281
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 600
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,485
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 12,368
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,232
C. Usług (účtová grupa 51) 4,574
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,847
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 432
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -603
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,707
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,343
M. Koszty oprocentowania (562) 819
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 524
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,343
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,946
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015