Utwórz fakturę

Psychodiagnostika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Psychodiagnostika
PIN 31385770
TIN 2020304132
Numer VAT SK2020304132
Data utworzenia 23 grudzień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Psychodiagnostika
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 226 874 €
Zysk 876 €
Kapitał 226 513 €
Kapitał własny 87 485 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252921573, +421252921269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,410
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,530
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 25,249
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 106,940
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,985
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 51,285
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 51,285
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 24,298
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,911
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -63,385
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 876
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,955
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 14,894
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 51,371
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,238
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,722
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,411
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 226,874
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 297,844
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -83,830
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 11,410
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,450
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 223,242
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,641
C. Usług (účtová grupa 51) 171,751
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 37,132
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 884
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 834
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,632
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 41,032
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 110
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 109
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,082
M. Koszty oprocentowania (562) 67
N. Walutowe straty (563) 147
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 868
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -972
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,660
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,784
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 876
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385770 TIN: 2020304132 Numer VAT: SK2020304132
 • Zarejestrowana siedziba: Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Vladimír Černý, CSc. predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 23.12.1994
  JUDr. Jozef Vaculík podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 27.12.2007
  Doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc. člen Révová 24 Bratislava 811 02 27.12.2007
  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 27.12.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   25.01.2008Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.12.1994
   JUDr. Jozef Vaculík - podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Doc. PhDr. Ján Vonkomer , CSc. - člen Révová 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.12.2007
   prof. PhDr. Miron Zelina , DrSc. - člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   24.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   21.12.2006Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   14.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   13.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   04.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   24.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   23.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   Psychodiagnostika, a.s.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti výroby psychodiagnostických testov a didaktických programov, školských testov, didaktických programov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   konzultačná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti psychodiagnostiky
   vydavateľská činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   ofsetová tlač
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava