Utwórz fakturę

ELMARK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELMARK
PIN 31385796
TIN 2020320951
Numer VAT SK2020320951
Data utworzenia 15 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELMARK
Martinčekova 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 949 €
Zysk 585 €
Kapitał 12 258 €
Kapitał własny -24 998 €
Dane kontaktowe
E-mail info@elmark.sk
witryna internetowa http://www.elmark.sk
Telefon(y) +421253415725, +421254430313
Nr(y) faksu 0253415725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,821
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,821
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,163
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,984
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,413
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -31,969
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 585
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,397
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 26
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 36,106
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,164
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,857
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,949
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,368
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,581
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,311
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,608
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,930
C. Usług (účtová grupa 51) 1,975
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 190
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 608
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,638
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,436
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 93
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -93
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,545
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015