Utwórz fakturę

LIFTSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIFTSTAV
PIN 31385851
TIN 2020320984
Numer VAT SK2020320984
Data utworzenia 15 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIFTSTAV
Závodná 3
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 523 282 €
Zysk -12 946 €
Kapitał 380 951 €
Kapitał własny 29 922 €
Dane kontaktowe
E-mail liftstav@liftstav.sk
witryna internetowa http://www.liftstav.sk
Telefon(y) +421253413026
Telefon(y) kom. +421903228481
Nr(y) faksu 0253632432
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 697,438
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 102,550
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 102,550
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 81,529
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,471
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 550
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 590,231
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 131,666
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 44,982
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 86,684
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 203,166
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 202,405
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,405
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 680
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 255,399
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,180
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 254,219
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,657
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,657
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 697,438
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,976
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,619
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,619
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,946
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 680,462
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 447
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 447
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 193,332
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 486,683
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 198,820
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,820
2. Wartość netto kontraktu (316A) 3,478
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 240,212
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,348
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,601
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,224
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,548,787
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,523,282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,548,787
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -34,022
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,905
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,612
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,525,349
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 656,760
D. Usług (účtová grupa 51) 554,098
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 303,247
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 219,631
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 74,464
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,152
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,605
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,510
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,510
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,067
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 303,907
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,015
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,762
2. Pozostałe koszty (562A) 3,762
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,211
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,996
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,063
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385851 TIN: 2020320984 Numer VAT: SK2020320984
 • Zarejestrowana siedziba: LIFTSTAV, Závodná 3, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01 15.06.2008
  Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava 13.02.1998
  Tibor Lengyel Nezábudková 1564/10 Šamorín 931 01 22.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Bokor 3 319 € (50%) Mliečno 622 Šamorín 931 01
  Rastislav Sloboda 3 319 € (50%) Romanova 46 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.2008Nové sidlo:
   Závodná 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01
   Tibor Lengyel Nezábudková 1564/10 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 22.06.2006
   14.06.2008Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Škilská 31 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Tibor Lengyel Nezábudkova 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.06.2006
   13.09.2006Noví spoločníci:
   František Bokor Škilská 31 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Lengyel Nezábudkova 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.06.2006
   12.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Viera Hajdinová Topoľčianska 17 Bratislava 851 05
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   16.08.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Viera Hajdinová Topoľčianska 17 Bratislava 851 05
   15.08.2000Zrušené sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Knopp Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   24.06.1998Nové sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Knopp Žižkova 24 Bratislava
   23.06.1998Zrušené sidlo:
   Dohnányho 7 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   13.02.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   24.11.1997Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   15.12.1994Nové obchodné meno:
   LIFTSTAV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dohnányho 7 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie výťahov, ich súčiastok a komponentov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava