Utwórz fakturę

SENES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SENES
PIN 31385940
TIN 2020330125
Numer VAT SK2020330125
Data utworzenia 01 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SENES
Vlčie hrdlo
82410
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 699 316 €
Zysk 239 578 €
Kapitał 511 218 €
Kapitał własny 337 878 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245244904, 0262248005, 0240556511, 0240556510, 0240556512, 0240556514
Telefon(y) kom. +421903445894, +421903645891, +421903745890, +421903745894, +421903745895, +421903745896, +421903745897, +421903945894
Nr(y) faksu 0240558660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 483,215
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 105,030
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 105,030
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 104,866
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 164
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 374,715
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,514
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,514
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 216,037
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 215,122
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,122
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 915
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 133,164
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,839
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 110,325
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,470
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,470
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 483,215
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 347,916
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 91,250
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 91,250
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,040
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,040
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 48
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 48
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,578
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,299
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,183
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,125
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,058
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 93,291
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,562
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,423
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,490
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,741
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,663
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 38,825
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,077
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,697,822
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,699,316
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,697,822
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 659
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 835
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,387,744
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 200,633
D. Usług (účtová grupa 51) 419,072
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 702,972
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 514,780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 157,918
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,274
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,559
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,865
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,865
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,410
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,233
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 311,572
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,078,776
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,338
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,338
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,329
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 310,243
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 70,665
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 71,092
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -427
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 239,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385940 TIN: 2020330125 Numer VAT: SK2020330125
 • Zarejestrowana siedziba: SENES, Vlčie hrdlo, 82410, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 01.01.1995
  Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 25.04.1996
  Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 30.03.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Jankovič 7 203 € (31.9%) Veterná 780/53 Lozorno 900 55
  Miroslav Kohút 7 170 € (31.8%) Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
  Milan Murčo 7 203 € (31.9%) Bratislava 821 06
  Anna Vrtelová 996 € (4.4%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.04.2015Nové predmety činnosti:
   Montáž určených meradiel- Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu- Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu
   29.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   16.10.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností a v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poskytovanie služieb informátora
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   zimná a letná údržba plôch a verejných priestranstiev, komunikácií
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a malé úpravy bielizne a odevov súvisiace s čistením a praním
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   03.06.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 824 10
   02.06.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   29.04.2005Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 30.03.2005
   28.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   13.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.04.1996
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   12.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   16.12.2002Nové obchodné meno:
   SENES, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava 821 09
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   15.12.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   20.11.2001Nové predmety činnosti:
   sadenie okrasnej zelene
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   služby poskytované pri úprave zelených plôch
   služby poskytované so zakladacím a úpravou parkov a záhrad/ s výnimkou činnosti podľa zákona č. 138/92 Z.z./
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   05.12.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   04.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   09.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   murárstvo
   vodoinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   stolárstvo
   oprava kancelárskych strojov a techniky
   inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania /bez elektro častí/
   pranie prádla a chemické čistenie odevov
   sklenárstvo
   špeditérska činnosť bez dopravy
   správa nehnuteľností - starostlivosť o hmotný investičný majetok /nevýrobné objekty, bytové domy, byty/
   upratovacie práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava