Utwórz fakturę

DANCOOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy DANCOOP
PIN 31385966
TIN 2020334305
Numer VAT SK2020334305
Data utworzenia 20 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANCOOP
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -744
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,903
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 744
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 744
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 744
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -480
Date of updating data: 13.06.2016