Utwórz fakturę

AGUA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGUA Bratislava
PIN 31386164
TIN 2020337627
Numer VAT SK2020337627
Data utworzenia 05 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGUA Bratislava
Hraničná 16
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 813 304 €
Zysk 154 794 €
Kapitał 2 529 495 €
Kapitał własny 2 278 343 €
Dane kontaktowe
E-mail agua@stonline.sk
witryna internetowa http://www.agua.sk
Telefon(y) +421253417303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,616,545
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 93,099
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,099
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 88,259
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,840
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,520,901
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 591,011
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,179
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 589,832
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 563
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 563
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 81,208
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 78,918
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,918
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,145
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 145
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,848,119
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,158
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,846,961
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,545
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,545
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,616,545
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,433,607
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,271,510
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,271,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,794
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,938
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,916
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 174,462
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,554
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,554
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 108,884
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,439
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,385
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,560
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,560
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,774,098
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,813,304
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,773,512
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 586
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 25,421
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 285
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,623,284
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,352,726
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,267
D. Usług (účtová grupa 51) 62,266
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 125,027
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,110
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,353
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,564
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,443
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,566
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,566
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,605
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,765
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,619
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 190,020
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 360,260
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,913
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 555
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 555
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,011
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12,011
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,347
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,846
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 342
O. Walutowe straty (563) 854
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,650
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 11,067
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 201,087
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 46,293
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,293
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 154,794
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386164 TIN: 2020337627 Numer VAT: SK2020337627
 • Zarejestrowana siedziba: AGUA Bratislava, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava 10.10.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Hrubec 6 639 € (100%) Majerníkova 54 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   04.04.2001Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   03.04.2001Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 76 Bratislava 821 02
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   15.04.1998Nové sidlo:
   Trnavská cesta 76 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   14.04.1998Zrušené sidlo:
   Račianska 109/C Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Pod záhradami 2182/2 Bratislava
   10.10.1995Nové predmety činnosti:
   inštalatérske práce /inštalácie vody a vykurovania/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Pod záhradami 2182/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   09.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   05.01.1995Nové obchodné meno:
   AGUA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/C Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja plastových systémov
   nákup a predaj vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice