Utwórz fakturę

PPA ZEPAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PPA ZEPAX
Stan Zniszczono
PIN 31386181
TIN 2020339706
Data utworzenia 05 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPA ZEPAX
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 730 332 €
Zysk -34 169 €
Kapitał 564 148 €
Kapitał własny 106 266 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 735,724
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 734,558
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 734,532
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 734,467
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,446
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 719,021
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 735,724
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,548
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,204
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,204
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,169
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 668,176
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 514,695
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 493,382
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 447,385
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,997
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,459
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,792
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,976
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 86
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 108,481
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 45,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 732,832
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 730,332
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 729,915
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 747,002
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 637,893
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 985
D. Usług (účtová grupa 51) 50,182
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,622
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,085
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,900
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,637
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 515
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,805
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,670
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,855
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,500
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,119
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,709
2. Pozostałe koszty (562A) 10,709
O. Walutowe straty (563) 4,427
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,983
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,619
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31,289
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -34,169
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386181 TIN: 2020339706
 • Zarejestrowana siedziba: PPA ZEPAX, Vajnorská 137, 83000, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 styczeń 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2015Zrušené obchodné meno:
   PPA ZEPAX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj zariadení meracej a regulačnej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja v oblasti obchodu, zákaziek a servisu
   Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1998
   15.12.2014Zrušeny spoločníci:
   ZPA Nová Paka a.s. Pražská 470 Nová Paka Česká republika
   18.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.03.1996 Skončenie funkcie: 11.03.2002
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.03.1996 Skončenie funkcie: 11.03.2002
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1998
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05
   04.02.1999Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   27.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava
   26.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Čertík Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Vlastimil Kraus Achátova 1702 Nová Paka Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Trávna 20 Bratislava
   04.04.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Čertík Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   03.04.1996Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. Polianky 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Halahija Ľubovnianska 14 Bratislava
   JUDr. Pavol Kollár 29. augusta 38 Bratislava
   05.01.1995Nové obchodné meno:
   PPA ZEPAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zariadení meracej a regulačnej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja v oblasti obchodu, zákaziek a servisu
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. Polianky 5 Bratislava
   ZPA Nová Paka a.s. Pražská 470 Nová Paka Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Halahija Ľubovnianska 14 Bratislava
   JUDr. Pavol Kollár 29. augusta 38 Bratislava
   Vlastimil Kraus Achátova 1702 Nová Paka Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Trávna 20 Bratislava