Utwórz fakturę

Würth International Trading - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Würth International Trading
PIN 31386253
TIN 2020334316
Numer VAT SK2020334316
Data utworzenia 22 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Würth International Trading
Rybničná 40/A
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 383 089 €
Zysk 354 168 €
Kapitał 10 178 193 €
Kapitał własny 9 352 754 €
Dane kontaktowe
E-mail info@wurth-int.com
Telefon(y) 0249211111, 0249211220
Nr(y) faksu 0249211555
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,034,165
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,305,700
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 357,067
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 357,067
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,948,633
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 921,241
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,601,857
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 412,778
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,697
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,060
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,717,247
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 51,151
8. Podatek odroczony należności (481A) 51,151
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,654,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 582,137
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 572,179
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,975,996
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 96,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,513
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,044
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,218
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,218
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,034,165
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,166,967
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,034,356
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,034,356
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 101,818
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 266,115
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 266,115
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,410,510
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,410,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354,168
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 867,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 256,364
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,560
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 247,804
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 47,988
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 47,988
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 382,367
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 140,627
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,740
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,887
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 117,221
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 93,620
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,384
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,515
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 180,479
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,133
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 178,346
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,367,567
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,383,089
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,806
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,359,761
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,522
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,879,521
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,071
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 493,513
D. Usług (účtová grupa 51) 1,700,817
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,066,643
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,256,459
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 757,996
4. Koszty społeczne (527, 528) 52,188
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 74,169
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 505,860
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 505,860
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,448
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 503,568
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,166,166
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,144
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,722
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,720
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 263
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 159
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,991
O. Walutowe straty (563) 518
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,473
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,847
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 501,721
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 147,553
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 148,645
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,092
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 354,168
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016
 • PIN :31386253 TIN: 2020334316 Numer VAT: SK2020334316
 • Zarejestrowana siedziba: Würth International Trading, Rybničná 40/A, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gerd Rössler Wiesentalweg 2 Igis 7206 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 17.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Würth International AG 6 034 356 € (100%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.10.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirco Arturo Bonavetti Tircal 1 Domat/Ems 7013 Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2003
   25.03.2009Nové obchodné meno:
   Würth International Trading s. r. o.
   15.04.2005Noví spoločníci:
   Würth International AG Aspermontstrasse 1 Chur 7000 Švajčiarsko
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie skladu vrátane balenia a váženia tovaru
   obchod s tovarmi všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, prenájom a leasing nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   farbenie kovov
   cestná motorová doprava
   zasielateľstvo
   skúšobnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Gerd Rössler Wiesentalweg 2 Igis 7206 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.03.1998
   29.05.2001Nové sidlo:
   Rybničná 40/A Bratislava 831 07
   22.12.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným