Utwórz fakturę

STAKO-ZP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAKO-ZP
PIN 31386296
TIN 2020354248
Numer VAT SK2020354248
Data utworzenia 14 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAKO-ZP
Dolný Ohaj 51
94143
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 163 905 €
Zysk 4 536 €
Kapitał 288 886 €
Kapitał własny 264 501 €
Dane kontaktowe
E-mail baratpeter@nextra.sk
Telefon(y) 0356591223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 106,051
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 106,051
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,914
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 68,330
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,330
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61,076
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 300,051
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 268,949
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 143,077
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 114,033
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,536
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,102
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,079
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 25,344
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,920
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,556
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,150
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,718
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,679
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 163,905
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 172,788
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -10,044
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,161
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 158,188
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,756
C. Usług (účtová grupa 51) 39,786
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 36,533
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 848
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,003
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,262
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,717
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 55,202
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 222
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 222
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -221
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,496
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,536
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386296 TIN: 2020354248 Numer VAT: SK2020354248
 • Zarejestrowana siedziba: STAKO-ZP, Dolný Ohaj 51, 94143, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2001Nové sidlo:
   51 Dolný Ohaj 941 43
   Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   montáž sádrokartonu
   stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Halova 15 Bratislava 851 01
   12.04.2001Noví spoločníci:
   Jozef Mikulec ml. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Jozef Mikulec st. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Mikulec st. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Jozef Mikulec ml. 51 Dolný Ohaj 941 43
   11.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   STAKO-ZP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Halova 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v strojárstve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie pri nákupe a predaji hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava