Utwórz fakturę

EKOMA design - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOMA design
PIN 31386385
TIN 2020321072
Numer VAT SK2020321072
Data utworzenia 03 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOMA design
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 797 520 €
Zysk 18 585 €
Kapitał 1 034 161 €
Kapitał własny 75 618 €
Dane kontaktowe
E-mail ekoma@ekoma.sk
witryna internetowa http://www.ekoma.sk
Telefon(y) +421244458681, +421244458682, +421244458680, +421244458679
Nr(y) faksu 0244458682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,139,309
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 85,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 85,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 83,516
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,484
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,044,928
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 412,012
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 354
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 411,658
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 626,037
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 597,871
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597,871
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 28,166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,879
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,876
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,381
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 9,381
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,139,309
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,500
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 67,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 67,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,215
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,215
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,585
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,045,809
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 54,607
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,537
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 46,940
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,130
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 648,651
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 448,348
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 448,348
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 93,771
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,473
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,704
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,355
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,040
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,040
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 192,811
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 139,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,797,520
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,059,829
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 678,861
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,393
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,437
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,717,112
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,498,866
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,368
D. Usług (účtová grupa 51) 875,687
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 255,752
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 181,814
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 66,909
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,029
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,920
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,495
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,495
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,533
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,307
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,184
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 80,408
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 324,769
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 76
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,374
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,373
2. Pozostałe koszty (562A) 14,373
O. Walutowe straty (563) 286
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,715
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,298
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 60,110
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,525
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 38,645
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386385 TIN: 2020321072 Numer VAT: SK2020321072
 • Zarejestrowana siedziba: EKOMA design, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 03.01.1995
  Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01 03.01.1995
  Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05 09.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alexander Milly 46 900 € (70%) Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
  Ing. Milan Blažek 6 700 € (10%) Černyševského 39 Bratislava 851 01
  Ing. Ľudovít Kovačovský 13 400 € (20%) Jamnického 3 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.11.2012Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   27.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05
   Ing. Alexander Milly Topolčianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava 851 01
   14.07.1998Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1996Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   15.10.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   12.07.1995Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   11.07.1995Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   03.01.1995Nové obchodné meno:
   EKOMA design, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava 851 01