Utwórz fakturę

KERN SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KERN SLOVAKIA
PIN 31386431
TIN 2020354094
Numer VAT SK2020354094
Data utworzenia 10 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KERN SLOVAKIA
Sumbalova 3
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 745 901 €
Zysk 10 306 €
Kapitał 913 628 €
Kapitał własny 772 786 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264463414
Telefon(y) kom. 0905833564
Nr(y) faksu 0264463414
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 937,494
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,536
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 39,536
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,536
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 896,324
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 85,894
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 85,894
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 240,841
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 237,312
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237,312
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,529
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 395,521
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 395,521
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 174,068
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,052
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 169,016
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,634
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,609
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 25
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 937,494
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 783,092
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 765,482
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 765,482
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,306
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153,934
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 65,462
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 53,829
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,633
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,478
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,180
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,180
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,213
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,960
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,952
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,173
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,994
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,994
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 468
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 468
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 711,725
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 745,901
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 139,733
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 571,992
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,533
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 119,001
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 127,642
D. Usług (účtová grupa 51) 162,742
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 302,092
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 244,867
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,659
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,566
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,190
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,936
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,936
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 930
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,368
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 302,340
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,634
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,140
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,140
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 1,474
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,813
O. Walutowe straty (563) 1,090
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 433
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,290
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,821
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,189
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386431 TIN: 2020354094 Numer VAT: SK2020354094
 • Zarejestrowana siedziba: KERN SLOVAKIA, Sumbalova 3, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05 10.01.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Matliak 3 320 € (50%) Znievska 28 Bratislava 851 05
  Johann Wolf 3 320 € (50%) 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.02.2014Nové obchodné meno:
   KERN SLOVAKIA, s r.o.
   Nové sidlo:
   Sumbalova 3 Bratislava 841 04
   03.02.2014Zrušené obchodné meno:
   COMPUTER OUTPUT PROCESSING, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 28 Bratislava 851 05
   01.08.2002Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy obálkovacích strojov v rozsahu mechanických častí
   poradenstvo v oblasti prevádzkovania obálkovacích strojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 10.01.1995
   31.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   12.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   11.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   COMPUTER OUTPUT PROCESSING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 28 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05