Utwórz fakturę

EVEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EVEN
PIN 31386466
TIN 2020354061
Numer VAT SK2020354061
Data utworzenia 12 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EVEN
Zdravotnícka 15
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 57 404 €
Zysk 11 317 €
Kapitał 390 500 €
Kapitał własny 118 705 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262859655
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 352,539
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 345,908
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 345,908
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 325,290
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,618
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,082
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 31
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 598
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 598
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,453
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 666
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,787
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,549
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,549
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 352,539
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,023
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 111,403
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 111,403
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,317
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,516
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 130
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 130
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 222,386
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -350
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -350
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 219,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 57,404
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 57,404
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 57,404
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,815
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,471
D. Usług (účtová grupa 51) 2,379
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,083
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,994
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,994
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 888
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,589
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,554
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 47
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 47
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -44
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,545
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,228
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,228
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,317
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015